Telefon: 485 109 381

Jak postupovat v případě úmrtní v rodině?

Úmrtí doma

V první řadě je nutno zavolat lékaře (tel.: 155), který provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce (ohledací list). Na bezplatném telefonním čísle 800 110 211 se dozvíte všechny potřebné informace, jak dále postupovat.  Naši pracovníci Vám u Vás doma sdělí všechny potřebné údaje a předají Vám leták, na kterém je shrnut kompletní postup, který je třeba učinit při zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Pohřeb je možno sjednat osobně na naší provozovně, nebo online pomocí objednávkového formuláře.

Úmrtí v nemocnici, či jiném zdravotním zařízení

V případě, že dojde k úmrtí v nemocnici, LDN, Hospic nebo domově seniorů provede ohledání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který zároveň vystaví ohledací list. Pracovníci zdravotnického či sociálního zařízení zajistí, aby se o úmrtí dozvěděli rodinní příslušníci. V tomto případě stačí, pokud nás budete kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 110 211 a naše pohřební služba již zajistí vše, přesně dle Vašich instrukcí.

Pozn.: Výběr konkrétní pohřební služby je čistě Vaší privátní volbou. Není možné, aby Vám pracovníci příslušného zařízení doporučovali pouze jedinou konkrétní pohřební službu. Jakékoli provedené úkony jiné pohřební služby nejsou pro Vás závazné.


Jak sjednat smuteční obřad, či pohřeb?

Sjednání pohřbu na naší provozovně

Pokud se rozhodnete sjednat pohřeb na naší provozovně, jsme Vám k dispozici každý pracovní den v době od 8:00 do 15:30 na naší adrese Valdštejnská 283/13, Liberec 2 (kontakty). Na místě s Vámi sepíšeme objednávku, na počkání Vám zhotovíme parte a domluvíme vše potřebné dle Vašich instrukcí.

Sjednání pohřbu u Vás doma, či na Vámi vybraném místě

Jsme si vědomi faktu, že v těžké životní situaci může být prostředí pohřební služby stresující. Proto Vám nabízíme možnost sjednání pohřbu u Vás doma, či v prostředí, které si sami určíte. Naše pohřební služba je vybavena i pro tyto situace, tzn., že na jakémkoli místě s Vámi sepsat objednávku a plnohodnotně sjednat zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Smuteční oznámení Vám následně přivezou naši pracovnící až domů. Tato služba je poskytována zdarma!

Sjednání pohřbu telefonicky

Pohřeb je možné sjednat i po telefonu. Stačí zavolat bezplatnou telefonní linku 800 110 211 a s našimi pracovníky domluvíte vše potřebné. V tomto případě je nutné si připravit tyto základní informace:

  • jméno zesnulé/ho
  • datum narození a úmrtí
  • místo úmrtí
  • bydliště zesnulého
  • jméno, bydliště a kontakt na objednavatele pohřbu
Po tomto telefonátu naši pracovníci zpracují objednávku dle dohodnutých instrukcí, připraví parte a poté Vás navštívíme u Vás doma, či na místě dle Vašeho výběru a předáme Vám všechny potřebné dokumenty.

Sjednání pohřbu přes internet

Přes internet je možné sjednat pohřeb bez provedení smutečního obřadu, nebo pohřeb ve velké obřadní síni libereckého krematoria. Tyto stránky jsou připraveny Vás v několika logických krocích provést procesem sjednání pohřbu z Vašeho domova. Online objednávka je dostupná na tomto odkazu.