Telefon: 485 109 381

Jak postupovat v případě úmrtní v rodině?

Úmrtí doma

V první řadě je nutno zavolat lékaře (tel.: 155), který provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce (ohledací list). Poté volejte naší pohřební službu, která zajistí výjezd pohřebního vozu. Na telefonním čísle 485 109 381 nebo 606 646 760 se dozvíte všechny potřebné informace, jak dále postupovat.  Osádka pohřebního vozu Vám u Vás doma sdělí všechny potřebné údaje a předá Vám leták, na kterém je shrnut kompletní postup, který je třeba učinit při zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Dále je nutné navštívit naší provozovnu a sjednat zajištění pohřbu. V případě, že preferujete ekonomický pohřeb, je možné tuto službu sjednat přes internet.

Úmrtí v nemocnici, či jiném zdravotním zařízení

V případě, že dojde k úmrtí v nemocnici, LDN, nebo domově důchodců provede ohlededání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který zároveň vystaví ohledací list. Pracovníci zdravotnického či sociálního zařízení zajistí, aby se o úmrtí dozvěděli rodinní příslušníci. V tomto případě stačí, pokud nás budete kontaktovat na telefonním čísle 606 646 760 a naše pohřební služba již zajistí vše, přesně dle Vašich instrukcí.

Pozn.: Výběr konkrétní pohřební služby je čistě Vaší privátní volbou. Není možné, aby Vám pracovníci příslušného zařízení doporučovali pouze jedinou konkrétní pohřební službu. Jakékoli provedené úkony jiné pohřební služby nejsou pro Vás závazné. Pokud se rozhodnete pro naší pohřební službu, zajistíme aby eventuelní náklady, které vznikly jiné pohřební službě, byly přeúčtovány na nás.


Jak sjednat smuteční obřad, či pohřeb?

Sjednání pohřbu na naší provozovně

Pokud se rozhodnete sjednat pohřeb na naší provozovně, jsme Vám k dispozici každý pracovní den v době od 8:00 do 15:30 na naší adrese Valdštejnská 283/13, Liberec 2 (kontakty). Na místě s Vámi sepíšeme objednávku, na počkání Vám zhotovíme parte a domluvíme vše potřebné dle Vašich instrukcí.

Sjednání pohřbu u Vás doma, či na Vámi vybraném místě

Jsme si vědomi faktu, že v těžké životní situaci může být prostředí pohřební služby stresující. Proto Vám nabízíme možnost sjednání pohřbu u Vás doma, či v prostředí, které si sami určíte. Naše pohřební služba je vybavena i pro tyto situace, tzn., že na jakémkoli místě jsme schopni Vám vystavit objednávku a plnohodnotně sjednat zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Smuteční oznámení Vám následně přivezou naši pracovnící až domů. Tato služba je poskytována zdarma!

Sjednání pohřbu telefonicky

Pohřeb je možné sjednat i po telefonu. Stačí zavolat na telefonní číslo 485 109 381 a se sjednavatelkou zajistíte vše potřebné. V tomto případě je nutné si připravit tyto základní informace:

  • jméno zesnulé/ho
  • datum narození a úmrtí
  • místo úmrtí
  • bydliště zesnulého
  • jméno, bydliště a kontakt na objednavatele pohřbu
Po tomto telefonátu sjednavatelka zpracuje objednávku dle dohodnutých instrukcí, připraví parte a naši pracovníci Vás navštíví u Vás doma, či na místě dle Vašeho výběru a předají Vám všechny potřebné dokumenty.

Sjednání pohřbu přes internet

Přes internet je možné sjednat ekonomický pohřeb. Tyto stránky jsou připraveny Vás v několika logických krocích provést procesem sjednání pohřbu z Vašeho domova. Aplikace Vám umožní si vybrat obrázky, rámečky a verše na parte, můžete si přehrát ukázky hudby, které jsou v nabídce pro tuto variantu smutečního obřadu.