Pro snažší orientaci v cenách za pohřby níže uvádíme 4 základní varianty pohřbů, které nabízíme. Jednotlivé varianty se mohou individuálně upravit dle požadavku vypravitele pohřbu: výběr jiného typu rakve, přiobjednání květinové výzdoby (smuteční kytice a věnce).

I. Kremace (zpopelnění) bez smutečního obřadu Cena celkem s DPH je 10.765,- Kč. V případě zaslání online objednávky 9.700,- Kč*!

Cena zahrnuje:

 • projednání pohřbu a zpracování administrativy
 • asistenční vozidlo pro vypravitele pohřbu
 • 20 ks parte
 • přeprava zesnulého v rámci okresu Liberec a Jablonec nad Nisou
 • uložení, úpravu a oblékání zesnulého
 • vystavení (návšteva) zesnulého v našem technickém zázemí
 • použití chladicího zařízení
 • rakev včetně textilního vybavení
 • květy do rakve dle aktuální nabídky
 • zpopelnění zesnulého v libereckém krematoriu
 • úřední urnu + obal
 • uložení urny v depozitu pohřební služby až na 12 měsíců

*cena je platná v případě objednávky přes internet (online objednávka).

II: Ekonomický pohřeb se smutečním obřadem v malé obřadní síni libereckého krematoria Cena celkem s DPH je 16.858,- Kč.

Cena zahrnuje:

 • projednání pohřbu, vyřízení náležitostí k převozu
 • asistenční vozidlo pro vypravitele pohřbu
 • přeprava zesnulého v rámci okresu Liberec a Jablonec nad Nisou
 • stylizace úmrtního oznámení + 20 Ks parte
 • obřadní rakev S2Z moř/pat včetně textilního vybavení
 • uložení, úpravu a oblékání zesnulého
 • vystavení (návšteva) zesnulého v našem technickém zázemí
 • květy do rakve dle aktuální nabídky (obvykle rudé růže)
 • použití chladicího zařízení
 • pronájem malé obřadní síně v libereckém krematoriu včetně stálé květinové výzdoby
 • sestavení smuteční hudby na obřad dle přání objednavatele
 • hudební produkci během smutečního obřadu včetně poplátků autorským svazům
 • sestavení smutečního videa k projekci na monitorech v obřadní síni
 • kremace zesnulého v libereckém krematoriu
 • úřední urnu + obal
 • uložení urny v depozitu pohřební služby až na 12 měsíců

III: Pohřeb se smutečním obřadem ve velké obřadní síni libereckého krematoria Cena celkem s DPH je 18.008,- Kč.

Cena zahrnuje:

 • projednání pohřbu, vyřízení náležitostí k převozu
 • asistenční vozidlo pro vypravitele pohřbu
 • přeprava zesnulého v rámci okresu Liberec a Jablonec nad Nisou
 • uložení, úpravu a oblékání zesnulého
 • vystavení (návšteva) zesnulého v našem technickém zázemí
 • stylizace úmrtního oznámení + 20 Ks parte
 • obřadní rakev S2Z moř/pat včetně vybavení
 • použití chladicího zařízení
 • květy do rakve dle aktuální nabídky (obvykle rudé růže)
 • pronájem velké obřadní síně v libereckém krematoriu včetně stálé květinové výzdoby
 • sestavení smuteční hudby na obřad dle přání objednavatele
 • sestavení smutečního videa k projekci na monitorech v obřadní síni
 • hudební produkci během smutečního obřadu včetně poplátků autorským svazům
 • zpopelnění zesnulého v libereckém krematoriu
 • úřední urnu + obal
 • uložení urny v depozitu pohřební služby až na 12 měsíců

IV: Pohřeb s církevním obřadem v kostelích nebo hřbitovních kaplích + následná kremace Cena celkem s DPH je 18.087,- Kč.

Cena zahrnuje:

 • projednání pohřbu, vyřízení náležitostí k převozu
 • asistenční vozidlo pro vypravitele pohřbu
 • přeprava zesnulého v rámci okresu Liberec a Jablonec nad Nisou
 • přeprava materiálu k zajištění obřadu (stojany na kytice a věnce, ozvučovací aparatura, apod.)
 • uložení, úpravu a oblékání zesnulého
 • vystavení (návšteva) zesnulého v našem technickém zázemí
 • použití chladicího zařízení
 • obřadní rakev S2Z moř/pat včetně madel a vybavení
 • stylizace úmrtního oznámení + 20 Ks parte
 • květy do rakve dle aktuální nabídky (obvykle rudé růže)
 • sestavení smuteční hudby na obřad dle přání objednavatele
 • pronájem ozvučovací aparatury
 • zpopelnění zesnulého v libereckém krematoriu
 • úřední urnu + obal
 • uložení urny v depozitu pohřební služby až na 12 měsíců

Výše uvedené ceny jednotlivých variant neobsahují následující služby:

 • individuální květinovou výzdobu ( pohřební kytice a věnce ze živých květů)
 • úpravu ostatků na rozptyl
 • uložení urny do hrobu
 • převoz zesnulého mimo pracovní dobu
 • kosmetická úprava zesnulého
 • transportní vak (v případě úmrtí mimo zdravotnická zařízení)

Ceny jednotlivých variant pohřbů nezahrnují přeúčtované náklady dalších pohřebních služeb nebo jiných zpravidla zdravotnických zařízeních.  

Nejčastější typy pohřbů

Smuteční obřad v obřadních síních
v libereckém krematoriu

od 15 731
včetně DPH

Pohřeb bez provedení smutečního
obřadu

od 10 765
včetně DPH

Potřebujete poradit?

Zelená linka:
800 110 211
Pohřební služba:
485 101 112
Pohřební služba:
485 109 381
Vazárna kytic:
724 207 477
Nonstop služba:
606 646 760