Jak postupovat v případě úmrtí v rodině?

Úmrtí doma

V první řadě je nutno zavolat lékaře (tel.: 155), který provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce (ohledací list). Na bezplatném telefonním čísle 800 110 211 se dozvíte všechny potřebné informace, jak dále postupovat.  Naši pracovníci Vám u Vás doma sdělí všechny potřebné údaje a předají Vám leták, na kterém je shrnut kompletní postup, který je třeba učinit při zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Pohřeb je možno sjednat osobně na naší provozovně, nebo online pomocí objednávkového formuláře.

Úmrtí v nemocnici, či jiném zdravotním zařízení

V případě, že dojde k úmrtí v nemocnici, LDN, Hospic nebo domově seniorů provede ohledání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který zároveň vystaví ohledací list. Pracovníci zdravotnického či sociálního zařízení zajistí, aby se o úmrtí dozvěděli rodinní příslušníci. V tomto případě stačí, pokud nás budete kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 110 211 a naše pohřební služba již zajistí vše, přesně dle Vašich instrukcí.

Pozn.: Výběr konkrétní pohřební služby je čistě Vaší privátní volbou. Není možné, aby Vám pracovníci příslušného zařízení doporučovali pouze jedinou konkrétní pohřební službu. Jakékoli provedené úkony jiné pohřební služby nejsou pro Vás závazné.

Nejčastější typy pohřbů

Smuteční obřad v obřadních síních
v libereckém krematoriu

od 24 500
včetně DPH

Pohřeb bez provedení smutečního
obřadu

od 13 899
včetně DPH

Potřebujete poradit?

Zelená linka:
800 110 211
Pohřební služba:
485 101 112
Pohřební služba:
485 109 381
Provozovna Jablonec:
481 320 222
Nonstop služba:
608 512 971