Jak probíhá obřad v obřadních síních libereckého krematoria?

Dostavte se, prosím, o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu.

30 minut před smutečním obřadem bude obřadník ve vestibulu krematoria čekat na vypravitele pohřbu. Pokud je požadována identifikace, nebo výstava zesnulé/ho, obřadník odvede nejbližší rodinu do místnosti k tomu určené. Poté je nejbližší rodina uvedena do předsálí obřadní síně, kde obřadník seznámí nejbližší rodinu s průběhem obřadu. Zároveň jsou ověřeny informace, které byly dodány z pohřební služby.

15 minut před začátkem smutečního obřadu jde vypravitel pohřbu s obřadníkem do obřadní síně a společně provedou kontrolu, zda je vše připraveno na obřad. Kontroluje se jméno na LCD panelech, smuteční vazba včetně stuh, rakev a pokud je požadavek, dochází k úpravě rozmístění smuteční vazby před katafalkem.

Smuteční rozloučení pro nejbližší rodinu začíná cca 2 min. před stanoveným začátkem obřadu. Obřadník uvede pozůstalé do obřadní síně a počká až všichni položí květinové dary a zaujmou místo v prvních řadách lavic v obřadní síni. Po samotném úvodu a usednutí rodiny do lavic otevře obřadník hlavní vchod a umožní vstup smutečních hostů. Obřad probíhá cca 25-35 min.

Obřadník po ukončení smutečního obřadu vyzve rodinu k odběru květinové vazby, v opačném případě pohřební služba zařídí likvidaci.

Informace pro smuteční hosty

  • Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
  • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte, a to ještě před vstupem do obřadní síně.
  • Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a mějte vypnutý mobilní telefon.
  • Při zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
  • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí! V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
  • Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.

Nejčastější typy pohřbů

Smuteční obřad v obřadních síních
v libereckém krematoriu

od 24 500
včetně DPH

Pohřeb bez provedení smutečního
obřadu

od 13 899
včetně DPH

Potřebujete poradit?

Zelená linka:
800 110 211
Pohřební služba:
485 101 112
Pohřební služba:
485 109 381
Provozovna Jablonec:
481 320 222
Nonstop služba:
608 512 971