Telefon: 485 109 381

Odstoupení od smlouvy

Od podepsané Příkazní smlouvy je možné odstoupit nejpozději 48 hodin před sjednaným smutečním obřadem nebo pohřbením. Pohřební služba Liberec s.r.o. má v tomto případě právo na úhradu již prokazatelně provedených úkonů, nebo použitého materiálu (rakev, vybavení, transportní vak apod.) Tyto úkony jsou vyúčtovány podle ceníku služeb a materiálu (k náhledu na provozovně pohřební služby), který byl platný v době uzavření Příkazní smlouvy.