Telefon: 485 109 381

Pohřební služba Liberec s.r.o. podporuje tyto způsoby plateb za pohřební služby:


1. Platba v hotovosti na provozovně pohřební služby

Platba za objednáné služby je vybírána v hotovosti oproti Příjmovému dokladu.

2. Platba předem na bankovní účet

Další možností je úhrada bankovním převodem na účet 983111309 / 0800 vedeného u České spořitelny. V případě pohřbu bez obřadu je vyžadována úhrada do 48 hodin od sjednání Příkazní smlouvy. V případě sjednání pohřbu s obřadem je vyžadována platba na náš účet nejpozději den před datumem příslušného pohřbu.